تله کابین شیراز

کاربری : گردشگری و تفریحی
آدرس: در شمال غرب شیراز (منطقه 10 شهرداری شیراز) در مجاورت بلوار حسینی الهاشمی
 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۱۵۴۸
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز