اخبار سازمان :


هادی شه دوست شیرازی
 

فرصت های سرمایه گذاری
بسته های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری
آرشیو
بسته های سرمایه گذاری
آرشیو
کارت پروژه ها

کارت پروژه ها

   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳


راه های ارتباطی :
صندوق پستی:  7196698893
پست الکترونیک:  info@shirazinvestment.ir
تلفن : 07136363007-07136363008
نمابر:  07136361745
آدرس: شیراز-بلوارچمران-خیابان شاهد-سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های  مردمی شهرداری شیراز

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز