ارتباط با ما


نشانی : شیراز-بلوارچمران-خیابان شاهد-سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز

تلفن :07136363007-07136363008

نمابر :07136361745

ایمیل : info@shirazinvestment.ir

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۳۱۹۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز