توسعه شمالی خط یک قطار شهری شیراز


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۱۱۱
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز