logoSSM 

معرفی سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی

 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز به عنوان سازمانی وابسته به شهرداری شیراز با هدف گسترش و تمرکز تمامی امور مربوط به سرمایه گذاری و جذب سرمایه و سرمایه گذاران در راستای برنامه هــای توسعه شهری و رونق اقتصادی شهری در سال 1386 تاسیس شد. لیکن در قالب مدیریت مشارکتهای اقتصادی فعالیت خود را از سال 1381 آغاز نموده است. اصولا فلسفه وجودی سازمان یاری گرفتن از بخش خصوصی در اموری است که بنا به شرائط بخش خصوصی (مانند منابع مالی، امکانات تکنولوژیکی، مدیریت بهینه و ....) امکان انجام امور در زمان کمتر و با کیفیت بهتر وجود خواهد داشت. لذا این سازمان در جهت افزایش بهره وری و توسعه مشارکتهای مردمی در امور اقتصادی و زیربنایی شهری شکیل شده است.
 

 ارکان سازمان عبارت است از :
الف : شورای سازمان      
ب : هیئت مدیره
ج : مدیرعامل                  
د : بازرس
 
شورای سازمان مرکب خواهد بود از :
الف : شهردار به عنوان رئیس شورا (در غیاب وی قائم مقام قانونی شهردار)
ب : معاونت اداری و مالی شهرداری
ج : یک نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و تأیید استاندار
د : نماینده وزارت کشور.
هـ : یک نفر کارشناس به انتخاب شورای اسلامی شهر
 
 
هیئت مدیره سازمان مرکب
 از 5 نفر عضو اصلی که عبارتند از :
 • معاون امور عمرانی شهرداری شیراز که سمت رئیس هیئت مدیره را خواهد داشت
 • یک نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر
 • معاون اداری و مالی شهرداری
 • یک نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و تصویب استاندار
 • یک نفر کارشناس به انتخاب استاندار
 
 
شورای سازمان بطور عادی سالی دوبار یکی در تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و تفریغ بودجه و دیگری در دیماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و انجام سایر وظا ف به دعوت رئیس شورای در محل شورا تشکیل می شود
 
شرخ خدمات سازمان: 
 1. تهیه بسته های سرمایه گذاری پروژه های مشارکتی و ارائه آنها به سرمایه گذاران
 2. انجام مطالعات استراتژیک سرمایه گذاری در شیراز و ارائه پیشنهادات سرمایه گذاری به سرمایه گذاران براساس آن
 3. همکاری با مناطق و سازمانهای شهرداری در راستای آماده سازی پروژه های مشارکتی
 4. برگزاری فراخوانهای مشارکتی در جهت جذب و جلب سرمایه گذاران
 5.  ارتباط با سایر دفاتر سرمایه گذاری در کلانشهرهای کشور و تعامل سازنده با آنها
 6. سایر امور محوله
 
 
 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۶۱۴۲
نظری ارسال نشده است

نظرسنجی لینک فاوا
نظرسنجی
خدمات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوب
متوسط
ضعیف

پیوندها
آمار بازدید سایت

بازدید امروز ۸۷
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۴۶ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۴۸۸۷۱ نفر
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز می باشد