شهربازی بزرگ شیراز

مساحت عرصه 35 هکتار
آدرس:  در منطقه 10 شهرداری شیراز و در مجاورت بزرگراه حسینی الهاشمی و ارتفاعات موسوم به جبل دراک و پارک 580 هکتاری دراک

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۲۲۹۴
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز