خط سه قطار شهری شیراز

دانلود فایل اطلاعات مجتمع ایستگاهی میرزای شیرازی
 
آدرس: 
در راستای محور شمال غرب شیراز (بلوار میرزای شیرازی تا ایستگاه راه آهن)
   

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۱۴۷۰
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز