چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس بانک بیمه و خصوصی سازی و نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور(آبان ۹۶)


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۳۹۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز