اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشوردرشیراز۹۵


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۲۹۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز