دومین نمایشگاه شهر زیبا (آذر ۹۴)


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۳۱۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز