دومین نمایشگاه خدمات شهری شیراز ( تیرماه ۹۳ )


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۳۳۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز