اولین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در شهرداریها ( شهریورماه ۱۳۹۱)


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۱۹۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز