دومین نمایشگاه طرح جامع مدیریت شهری شهرداری های کشور (۲۱ الی ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۰ )


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۲۸۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز