نمایشگاه خدمات شهری شهرداری های استان فارس (۱۰ الی ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۰ )


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۲۸۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز