بسته های سرمایه گذاری

مجموعه پارک و بازیهای آبی آبادیس پروژه سهراب سپهری مجتمع مسکونی گلستان یک
مجتمع پردیس طوبی مجتمع تجاری و مسکونی تلاش مجتمع مسکونی گلستان دو
پروژه تجاری و اداری شهید فهمیده پروژه واحد تجاری معالی آباد شفت میان تونلی  s1 پروژه واحد تجاری معالی آباد شفت میان تونلی  s2
 
مجتمع تفریحی و ورزشی پارک کوهستانی دراک مجتمع مسکونی رضوان  


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز