اصلاحیه آگهی مناقصه ۱۳۱-۹۹

اصلاحیه آگهی مناقصه 131-99
نوبت اول: 27/03/99                                   
 نوبت دوم:29/03/99                                      
 
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه طراحی، ساخت، تکمیل، بهره برداری، اجاره وانتقال پروژه های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای 50% مربوط به پارک کوهستانی دراک می رساند پیرو آگهی شماره 131-99 مورخ 21/03/99 و 22/03/99 در روزنامه خبر جنوب، مبلغ پایه اجاره ماهیانه ابتدای دوره بهره برداری پروژه سفره خانه سنتی و مجموعه رفاهی آبشار پارک کوهستانی دراک 000/000/48 ریال می باشد و همچنین آخرین مهلت تحویل پیشنهادات جهت موارد مذکور ساعت 14 روزچهارشنبه مورخ 11/04/99 و تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 15/04/99 می باشد.  ضمناً سایر شرایط آگهی کماکان به قوت خود باقی است.
 
ردیف نام پروژه برآورد هزینه ساخت
 
) ریال)
 
دوره ساخت و یا تجهیز و نکیل پروژه
(ماه)
دوره بهره­برداری
(ماه)
مبلغ پایه اجاره
  ماهیانه ابتدای دوره بهره برداری
) ریال)
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
) ریال)
آدرس پروژه
1 سفره خانه سنتی پارک دراک 000/530/398/19  
12
48 000/000/48 000/000/970 بلوار حسینی الهاشمی، پارک580 هکتاری
2 مجموعه رفاهی آبشار پارک دراک 000/300/010/38  
18
72 000/000/48 000/000/901/1 بلوار حسینی الهاشمی، پارک580 هکتاری
 

روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز
 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۱۵۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز