دومین جلسه رئیس سازمان سرمایه گذاری با مشاورین کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز

دومین جلسه رئیس سازمان سرمایه گذاری با مشاورین کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز
در این جلسه آئین نامه نحوه استفاده از خدمات کارگزاران جلب سرمایه و سرمایه گذار مورد بررسی قرار گرفت. 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۳۹۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز