ششمین جلسه کارگروه سرمایه گذاری شهرداری های کشور- شهرداری پاکدشت

حضور سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز در کارگروه سرمایه گذاری شهرداری های کشور به میزبانی شهرداری پاکدشت
ششمین جلسه کارگروه سرمایه گذاری شهرداری های کشور با حضور مدیرکل دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی و مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها،  به میزبانی شهرداری پاکدشت برگزار شد.
در این جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون دستورالعمل اصلاحی سرمایه_گذاری و مشارکت شهرداری ها و راهکارهای تسهیل و توسعه امور سرمایه گذاری پرداخته شد.

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۱۷۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز