شه دوست شیرازی در شانزدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور: تعریف فرصت های سرمایه گذاری مناسب برای شهرها با نیازسنجی های مناسب رقم می خورد

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی کلان شهر شیراز در حاشیه شانزدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور گفت: با ظرفیت شناسی، امکان سنجی و نیاز سنجی مناسبی در حوزه شهرها می توان فرصت های سرمایه گذاری مناسب را برای شهر تعریف کرد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه، هادی شه دوست شیرازی با اشاره به وضعیت کنونی سرمایه گذاری در شهرها گفت: سرمایه گذاری در هر شهر بر اساس ظرفیت های آن شهر تعریف می شود و همه شهرها را نمی توان با یکدیگر یکسان دید. وی افزود: بنابر این قطعا نمی توان مقایسه ای در این زمینه داشت و هر شهر تعیین کننده فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در آن شهر است و به نظر می رسد که اگر ظرفیت شناسی و امکان سنجی و نیاز سنجی مناسبی در حوزه شهرها انجام یابد می توان فرصت های سرمایه گذاری مناسب را برای شهر تعریف کرد.
مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز گفت: بی شک با شرایط کنونی اقتصادی کشور، یکی از راه های درآمد شهرداری ها و اینکه بتوانند خدمات خود را توسعه دهند بحث سرمایه گذاری است که مورد توجه مسئولان در کلانشهرها است.
وی با اشاره به موانع پیش روی سرمایه گذاری افزود: یکی از موانع این است که بعضا نگرش ها نسبت به حوزه سرمایه گذاری نگرش مطلوبی نیست و برای اینکه حوزه سرمایه گذاری را فعال و پویا ببینیم باید نگرش ها تغییر یابد. شه دوست شیرازی اظهار کرد: دومین مانع جذب سرمایه گذاری این است که قوانین جاری شهرداری ها بعضا قوانینی نیستند که بتوانند به صورت بسیار شفاف حوزه سرمایه گذاری را در شهرها و شهرداریها و به ویژه کلانشهرها پوشش دهند. وی در ادامه با اشاره به علل عدم رغب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری افزود: مانع بسیاری در این زمینه وجود دارد اما در این خصوص تضامینی وجود دارد که شهرداری ها می توانند آن را انجام دهند چون امنیت سرمایه برای سرمایه گذار بسیار مهم است.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کلانشهر شیراز با اشاره به پروژه های مهم سرمایه گذاری در شیراز گفت: پروژه شیراز مال، پروژه های مسکونی،  تجاری و تفریحی و نیز پروژه های پارکینگ تجاری از جمله آنهاست.


وی با تاکید بر اینکه فرصت های بسیار سرمایه گذاری در شهر ارومیه وجود دارد بیان کرد: بی تردید با توجه به شرایط آب و هوایی مطلوب ارومیه، این شهر یکی از چشم اندازهای خوبی است که سرمایه گذاران بتوانند درآن سرمایه گذاری کنند.

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۱۰۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز