جلسه رئیس سازمان سرمایه گذاری با شرکت آرد خوشه فارس


دراین جلسه فرصت های سرمایه گذاری معرفی و زمینه های همکاری مورد بحث و تبادل قرار گرفت. 
 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۱۰۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز