پارک تفریحی - گردشگری انجیره

مساحت : 200 هکتار
کاربری :  تفریحی، گردشگری، ورزشی
آدرس: شمال غرب شیراز

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۴۳۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز