مجتمع چندمنظوره فرزانگان

مساحت : 10000 متر مربع
کاربری :  تفریحی، تجاری، ورزشی
آدرس: جنوب غرب شیراز (منطقه نه شهرداری شیراز )

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۶۱۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز