پارک تفریحی چنار راهدار

کاربری :  تفریحی، فرهنگی، گردشگری
آدرس: منطقه چهار و نه شهرداری شیراز

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۳۹۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز