آگهی مناقصه

 
 
آگهی مناقصه

نوبت اول:     29/11/1397 
نوبت دوم:     1/12/1397

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در احداث پروژه تجاری و مسکونی صلح یک واقع در شهر شیراز، محدوده شهرداری منطقه 4، بلوار عدالت، بلوار صلح، نبش کوچه 28، با برآورد کل پروژه به مبلغ 45،707،245،000 ریال از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل و ارائه رسید واریز مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 2710 بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز، جهت اخذ اسناد مناقصه شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس شیراز، بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، سمت راست بعد از ایستگاه آتش نشانی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز کد پستی 7196698893 مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 36362423-071 آماده پاسخ گویی می‌باشد.
 
 
 
 
 
 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۲۹۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز