شاهرخیان در دیدار با رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای اسلامی شهرسنندج:

مشوق های سرمایه گذاری باید در سطح ملی و تضمین شده به سرمایه گذار ارائه شود

گویلی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای اسلامی شهرسنندج در اولین سفر خود به شیراز با رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شیراز دیدار کرد.
 
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز:
شهرداری در مباحث تامین مالی برای پروژه های سرمایه گذاری کمتر به فاینانس رو می آورد
 
شاهرخیان در گفتگو با رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای اسلامی شهرسنندج گفت:  از راه های تامین مالی استقراض و یا سرمایه گذاری است که همان آورده سرمایه گذار و حقوق صاحبان سهام می باشد، در تامین مالی از طریق فاینانس یا وام به صورت مستقیم از بانک و یا منابع دیگر تبعات مالی و قوانین بازپرداخت و مسائل مربوطه بر دوش وام گیرنده که در این مورد شهرداری است خواهد بود اما در روش سرمایه گذاری امور اجرایی پروژه، انتقال تکنولوژی و سایر امور مربوطه در حیطه وظایف سرمایه گذار تعریف می شود لذا شهرداری در بحث تامین مالی کمتر به فاینانس رو می آورد و تمایل بیشتری به سرمایه گذاری دارد. 
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در خصوص مشوق های سرمایه گذاری گفت: مشوق ها باید در سطح ملی و تضمین شده به سرمایه گذار ارائه شود. 
وی در پاسخ به گویلی مبنی بر فعالیت های مشابه در کلانشهرها در بحث فاینانس و اوراق مشارکت گفت: از اشتباهات شهرداری هاکپی برداری از فعالیت های یکدیگر بدون بومی سازی است. 
 
شاهرخیان اظهار کرد: همکاری با صندوق ها در این برهه اقتصادی به لحاظ نوسانات ارزی که سرمایه گذار آورده ریالی خود را به صورت یکجا ارائه نمی کند بسیار کار ساز است. وی گفت: مشکلات بر سر راه ارائه تضمین بانکی در فاینانس و یا سرمایه گذاری از مشکلات همکاری با سرمایه گذار است. 
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی گفت: در راستای جذب سرمایه گذار 6 پهنه سرمایه گذاری در ارتفاعات و حومه از جمله ارتفاعات دراک، کوه نورو .. با مشتقات و ریز پروژه های مربوطه  توسط سازمان تعریف و برای جذب سرمایه گذار برنامه ریزی  شده است. 
شاهرخیان در پاسخ به سئوال گویلی مبنی بر اینکه آیا برنامه استراتژیکی در امر سرمایه گذاری تدوین شده است گفت: برنامه 5 ساله دوم از سال 98  تا 4002  در دست تصویب شورای اسلامی شهر است. این برنامه دارای 5 محور کلیدی از جمله فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی و مدیریت شهری و نهادی تعریف شده است. بحث سرمایه گذاری در زیرمجموعه محور اقتصادی برنامه پنجساله آمده است. 
 
 
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای اسلامی شهرسنندج:
توجه ویژه به پروژه های سرمایه گذاری در مباحث انرژی خورشیدی در شهر شیراز لازم و ضروری است
 
گویلی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران نسبت به برخی کشورهای سردسیر در بحث انرژی خورشیدی گفت: توجه ویژه به پروژه های سرمایه گذاری در مباحث انرژی خورشیدی در شهرهایی مثل شیراز و یزد لازم و ضروری است. وی گفت: در سنندج طرح های توسعه خورشیدی اعلام شده که شهروندان با استفاده از پنل های خورشیدی در عوارض تخفیف خواهند گرفت. 
شاهرخیان با اشاره به شناخت شهر سنندج گفت:  برگزاری رویدادها در سنندج بسیار موفق است. 
آقای گویلی ضمن دعوت از رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی برای حضور در  مراسم روز سنندج به تاریخ 6 اردیبهشت از میهمان نوازی شهرداری شیراز تشکر کرد. 

 
 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۱۰۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز