دائی جانشین وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری فارس با شاهرخیان رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز در جلسه هم اندیشی به گفتگو پرداخت

 

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز:
شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری خود را شریک سرمایه گذار می داند
شهرداری شیراز فروش زمین به سرمایه گذار را بیلان کاری سرمایه گذاری نمی داند بلکه شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری خود را شریک سرمایه گذار دانسته و از ابتدای کار در کنار سرمایه گذاران خواهد بود و این امر شهرداری را ترغیب می کند که در یک بازی برد برد با سرمایه گذار به منافع مشترک دو طرف بیاندیشد.
سخنان فوق را شاهرخیان در جلسه هم اندیشی با حضور دایی، جانشین وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و نایب رییس مرکز سرمایه گذاری فارس عنوان نمود و اظهار کرد: شروع کار سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با بستر سازی و شفاف سازی پروژه های مشارکت، تعیین مالکیت پروژه ها و تامین و تعیین و پیگیری مجوز های سرمایه گذاری درمحل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و شهرداری شیراز همراه بوده است.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز به نقش مهم مرکز خدمات سرمایه گذاری در برگزاری جلسات هم اندیشی و تسهیل امور سرمایه گذاری و ارتقاء و هماهنگی بین دستگاهی و بهبود مستمر فرایند های بین دستگاهی در سیستم پنجره واحدسرمایه گذاری اشاره نمود و افزود:  نیاز مشترک دو سازمان "سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی" با "مرکز خدمات سرمایه گذاری فارس" دو مسئله هم سو است که در این راستا رویکرد و نگاه ویژه مرکز خدمات سرمایه گذاری فارس در امور سرمایه گذاری و البته با حضور دکتر دایی برای مشارکت های بعدی بسیار مفید خواهد بود.
وی با نگاه دقیق تر و با اشاره به اهمیت آژانس های سرمایه گذاری در سراسر دنیا به عنوان پیشگامان فعالیت های سرمایه گذاری گفت:  فعالیت های مشترک دو سازمان آینده بسیار روشنی خواهد داشت.
شاهرخیان به مصادیق وجود مدیریت یکپارچه در شهرداری برای امورات سرمایه گذاری هم راستا با مدیریت سرمایه در شهر در سطح و سطوح مختلف اشاره نمود و در خصوص روند تشکیل یک پروژه سرمایه گذاری افزود: با دستور شهردار محترم شیراز کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف شهرداری به متولی گری سازمان "سرمایه گذاری و مشارکت های مردی" به صورت متمرکز تعیین تکلیف می گردد و این فرایند به گونه ای است که پس از تصویب فعالیت های سرمایه گذاری در سازمان قدم های بعدی سرمایه گذاری از جمله صدور پروانه های ساختمانی و مجوز ها، فراخوان و دیگر امور مربوطه در سازمان و زیر نظر سه معاونت آن شامل معاونت مالی و اقتصادی، معاونت فنی وشهرسازی، معاونت حقوقی و املاک با تعامل مشترک پیگیری و به سرانجام خواهد رسید.
وی با ابراز امیدواری این مراحل راگام اول برای شروع فعالیت های بزرگتر سرمایه گذاری در کلیه عرصه ها دانست و گفت: از جمله آورده های شهرداری اختصاص زمین و مجوز است که در پروژه های موضوعی مانند پروژه های خدماتی یا در زمینه IT و دیگر زمینه های مشارکت ،  آورده شهرداری بر آورد و تعیین خواهد شد.

شاهرخیان با اشاره به اینکه اجاره داری ها یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری است و در دوران بهره برداری میتواند زیر نظر واحد تشخیص و وصول درآمد به عنوان یکی از واحد های مربوطه اداره شود،گفت: پس از مدتی سرمایه گذار به واحد مذکور مرتبط خواهد شد.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز گفت:  در صورت آماده بودن بسته های سرمایه گذاری باید درطول زمان بسیار کم با سرمایه گذار به قرار داد رسید ضمن اینکه  صدور مجوز بی نام از جمله مشوق های سرمایه گذار خواهد بود.


جانشین وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس :
رشد اقتصادی و اشتغال با اهتمام و جذب سرمایه گذار انجام خواهد شد.
جانشین ​وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس  نیز  در ادامه جلسه طی سخنانی شهرداری را کلیدی ترین دستگاه اجرایی و نهاد غیر دولتی و تاثیر گذار در زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: معتقدم کلان شهر شیراز می تواند متولی و پیشرو در رشد و توسعه اقتصادی استان باشد.
دایی ضمن یاد آوری تجربه همکاری مشترک در نمایشگاه کیش از همکاری شهردار محترم و دکتر شاهرخیان تشکر کرد و گفت:  باید تمام فرصت ها را در قالب بسته آماده و سرمایه گذاران را با توجه به میزان سرمایه آنها با پروژه های طبقه بندی شده مشخص و تعیین شده جذب کرد.
وی با بیان اینکه اهمیت ویژه به سرمایه گذاران و القا امنیت مالی و سرمایه گذاری در ایران از جمله راه های جذب سرمایه گزار است، افزود: تولید، رشد اقتصادی، اشتغال و کمک به رفاه که همانا اهداف دستگاه های اجرایی است با اهتمام و جذب سرمایه گذار انجام خواهد شد.
جانشین وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس  در ادامه پیشنهاد عضویت در شورای مشورتی سرمایه گذاری شهرداری شیراز را ارائه داد و تاکید کرد: از پروژه های  حوزه های سرمایه گذاری از جمله توریسم سلامت، پروژه های گردشگری، و ... با حمایت و پشتیبانی هر دو سازمان "سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی" و "مرکز خدمات سرمایه گذاری فارس حمایت خواهند کرد. 
دایی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت های مناسب سرمایه گذاری توسط سازمان سرمایه گذاری پایه گذار فعالیت های خوب سرمایه گذاری آتی خواهد بود، اظهار کرد: پیشنهاد می شود جلسه مشترک هم اندیشی بین شورای هماهنگی دستگاه های تابع وزارت اقتصاد با حضور شهردار و معاونین شهرداری کلان شهر شیراز برای همکاری های بعدی برگزار گردد.
 
مدیر کل تشخیص و وصول در آمد شهرداری شیراز:
حضور سرمایه گذار باعث توسعه شهر و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد بود.
مدیر کل تشخیص و وصول در آمد  شهرداری شیراز نیز در ادامه جلسه اظهار کرد: متاسفانه ظرفتیهای اقتصادی شهرداری ها با توجه به ضعف قوانین کمتر دیده شده است.
گشتاسبی با استناد به آمار گفت: طبق آمار،  بودجه 8 کلانشهر با بودجه عمرانی کل دولت برابری می کند که این مطلب در سیستم بودجه ای دولت دیده نشده و این موضوع از جمله ایرادات در سیستم اقتصاد است.
وی با اشاره به ضعف مدیریت واحد شهری که موجب موازی کاری بین سازمان های مختلف و ایجاد عدم اعتماد در شهروندان گردید، افزود: در اقتصاد شهری نیز مسائل به این گونه به بن بست های ناهماهنگی می رسد بنابراین نیاز است که جلسات همفکری و هماهنگی بیشتری بین شهرداری و حوزه اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی انجام شود.
مدیر کل تشخیص و وصول در آمد  شهرداری شیراز با ابراز تاسف  اظهار کرد:  عملکرد حوزه سرمایه گذاری به دلیل قوانین متعدد و حوزه های تصمیم گیر متعدد در حد شعار باقی مانده است.
وی گفت: مشکل موجود در شهرداری در بحث سرمایه گذار، نگاه عوارضی و درآمد زایی شهرداری به سرمایه گذاران است و این در حالی است که حضور سرمایه گذار علاوه بر ایجاد سود شخصی برای سرمایه گذار باعث توسعه شهر و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد بود.
گشتاسبی با اشاره به اینکه  شهرداری اگر بخواهد تنها به سرمایه گذاری مسکونی- تجاری توجه کند، با اختصاص زمین و پرداخت عوارض و درخواست ساخت و ساز توسط سرمایه گذار تنها به صنعت ساختمان توجه کرده است ، گفت: ایجاد واحد های تجاری و صنفی، چگونگی تاثیر آن در عرضه و تقاضا که در مباحث حوزه اقتصاد و دارایی است منجر به واردات بی رویه کالا و مسائل بعدی خواهد بود بنابراین رویکرد شهرداری به سرمایه گذار با رویکرد صنعت و ساختمان است که 20 درصد درآمد ملی و مباحث نقل و انتقال در کشور در حوزه صنعت ساختمان است.
وی گفت: معتقدم از جمله روشهای مثبت جذب سرمایه گذار این خواهد بود که پروژه های عمرانی، خدمات شهری در بخش توسعه شهری شناسایی و در قالب کالاهای مختلف اقتصادی عمومی تا خصوصی استخراج شود و بعد با تعیین امکان واگذاری به بخش خصوصی از بودجه عمرانی شهرداری خارج شده و به سرمایه گذاری بخش خصوصی واگذار گردد که در این پروسه شهرداری فقط بخش صدور مجوز را به عهده خواهد داشت.
وی افزود: با این روش و با توجه به 74 درصد بودجه عمرانی، توانمند سازی بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و کم شدن نیاز به عوارض شهرداری را به دنبال خواهد داشت .

مدیر کل امور مالی شهرداری:
می توان بخشی از پروژه های شهرداری در حوزه عمرانی را با کمک بخش خصوصی انجام داد
.
مدیر کل امور مالی شهرداری نیز در ادامه این جلسه گفت: این جلسه با توجه به اینکه جناب دکتر دایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان را مدیریت می کنند آغاز خوبی برای همکاری های بعدی است و خواهان استمرار این جلسات با موضوعات خاص و هدف مند در حوزه های مختلف شد
منصور آبادی با بیان اینکه از 74 درصد بودجه عمرانی شهرداری که تقریباً 2400 میلیارد تومان در سال جاری است حدود 650 میلیارد از آن قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد، گفت: می توان بخشی از پروژه های شهرداری در حوزه عمرانی را با کمک بخش خصوصی انجام داد.
وی با بیان اینکه در خصوص تامین مالی ارتباط خوبی با صندوق های سرمایه گذاری مختلف می تواند برقرار شود، اظهار کرد: از دکتر دایی درخواست  می شود کلیات خدمات در سرمایه گذاری را تعیین کنند تا بر اساس آن ها هدف گذاری برای دستگاه های اجرایی  انجام شود.
استواری  نیز در ادامه این جلسه خواستار تداوم برگزاری این جلسات در آینده شد و اظهار کرد:  حضور سرمایه گذاران  در این جلسات می تواند  در تصمیم سازی ها را موثر باشد.
مسوول وصول مطالبات شهرداری شیراز گفت: سرمایه داران در جایی سرمایه گذاری می کنند که از حفظ ارزش سرمایه اطمینان داشته باشند.
وی به تاثیرات کاهش ارزش پولی در دو دوره ریاست جمهوری در تمام مسائل ازجمله سرمایه گذاری اشاره کرد  و گفت:  با وجود وضع موجود شهرداری باید آمادگی هر لحظه پذیرش و جذب سرمایه گذار را داشته باشد.
 
 
 
 
 
 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۹۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز