سیستم های هوشمند نظارت تصویری و کنترل ترافیک و ثبت جرایم


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۴۶۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز