زیرگذر پاسداران

مساحت : 375 مترمربع
آدرس: بلوار پاسداران، تقاطع خیابان مبعث

 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۴۹۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز