زیرگذر پرستار و مشیر

مساحت : 600 مترمربع 
آدرس: تقاطع خیابان فرشته و بلوار پرستار
 
مساحت : 1157مترمربع
آدرس: چهارراه مشیر


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۱۰۰۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز