مجموعه فرهنگی-تفریحی بعثت

مساحت عرصه : 12000 متر مربع
کاربری: فرهنگی(تاتر و سینما)، تفریحی و پارکینگ و خدماتی
زیربنا: 19867 مترمربع
آدرس: منطقه یک شهرداری شیراز و در بلوار بعثت


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۳۳۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز