مجتمع ایستگاهی-پزشکی بهبد(نمازی)

مساحت عرصه: 12672 متر مربع
کاربری: درمانی، تجاری، اداری و پارکینگ
زیربنا: 98808 مترمربع
آدرس:  منطقه یک شهرداری شیراز و در میدان نمازی


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۱۷۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز