مجموعه چند منظوره پردیس پارس


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۹۷۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز