مجموعه تفریحی- ورزشی پارک آبی

دانلود فایل اطلاعات مجموعه تفریحی- ورزشی پارک آبی
کاربری:   توریستی و گردشگری
مساحت عرصه :   35000 متر مربع
زیربنا:    37100 متر مربع
آدرس:   در منطقه ده شهرداری شیراز و در مجاورت بزرگراه حسینی الهاشمی و در پایین دست ارتفاعات برف فروشان و بخشی از محدوده پارک 57 هکتاری وحدت
   منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۱۳۳۸
مطالب مرتبط با این موضوع :

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز