logoSSMتاریخ درج : چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
فراخوان
فراخوان مناقصه عمومی عملیات خرید تجهیزات و اجرای سیستم نظارت تصویری

فراخوان مناقصه عمومی عملیات خرید تجهیزات و اجرای سیستم نظارت تصویری  جهت سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

 
  نوبت اول: 18/11/1399    روزنامه: خبر جنوب                                                              
  نوبت دوم: 19/11/1399    روزنامه: خبرجنوب
 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات خرید تجهیزات و اجرای سیستم نظارت تصویری جهت سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط استان فارس دعوت بعمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس شیراز، بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، سمت راست بعد از ایستگاه آتش نشانی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز (کد پستی 7196698893) مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 36362423-071 داخلی 303 آماده پاسخ گویی می‌باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 314/000/000ریال (سیصد و چهارده میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریزی نقدی به حساب سپرده 700792992284  بانک شهر شعبه قصردشت بنام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز می باشد.
3- مدت زمان انجام پروژه 3 ماه پس از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به شهرداری تا ساعت 14 روز شنبه مورخ   1399/12/2به آدرس مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
5- زمان برگزاری کمیسیون مناقصه و بازگشایی پاکات ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ  1399/12/3  و مکان آن واقع در شهر شیراز، ابتدای بلوار چمران – ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز – سالن اجتماعات طبقه همکف می باشد که حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنها در کمیسیون مناقصه مجاز می باشد.
6- مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهاد، می بایست به مدت سه ماه باشد.
8- درصورتی که برندگان اول و دوم مناقصه، حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
9- برنده مناقصه می بایست معادل ده درصد مبلغ پیشنهادی را بصورت واریز نقدی و یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی (بدون قید و شرط و قابل تمدید) در موعد مقرر قانونی(حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ برنده مناقصه)، قبل از زمان انعقاد قرارداد بابت تضمین حسن انجام تعهدات پرداخت یا تودیع نماید.
10- هزینه های آگهی روزنامه به عهده برنده می باشد.
11- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
12- به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
14- درصد پیشنهادی سرمایه گذار باید مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.
15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
                                                                                                                          روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

نظرسنجی لینک فاوا
نظرسنجی
خدمات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
پیوندها

آمار بازدید سایت

بازدید امروز ۴۷
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۰ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۷۸۵۳۶ نفر
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز می باشد