پروژه های واگذار شده

مجتمع فرهنگی تجاری اقامتی اداری بین الحرمین
  آدرس پروژه: خیابان احمدی- جنب بارگاه مقدس حضرت شاه چراغ (ع)
مساحت زمین( متر مربع ) : 80000
سهم شهرداری (درصد): %20/8
سهم شریک(درصد): %79/20
مشخصات فیزیکی  
شماره طبقات کاربری مساحت زیربنا(مترمربع) تعداد طبقات تعداد واحد  
 
1- درزون(1و2و3) پارکینگ 42013 1 1320  
تجاری 18058 2 454  
اداری 789/5 2    
خدماتی 714 2    
1- وهمکف واول درزون(1و2و3) فضاهای ارتباطی 20826/47 3    
تفریحی و فرهنگی 7124/66 3    
آموزشی 1761 2    
ورزشی ورفاهی 7157 2    
تاسیساتی 5210/18 3    
جمع کل زیربنا 103653/81    
 
 
 
مجتمع پارکینگ تجاری  مهستان
آدرس پروژه: خیابان لطفعلی خان زند- خیابان انوری
مساحت زمین( متر مربع ) : 3630/ 85
سهم شهرداری (درصد): 21 واحد تجاری و تعداد 500 تعداد واحد پارکینگ عمومی          (معادل 69/34%)
سهم شریک(درصد): مابقی پروژه (معادل31/65%)
مشخصات فیزیکی
شماره طبقات کاربری مساحت زیر بنا تعداد طبقات تعداد واحد
(متر مربع)
2- و 1- و همکف تجاری 9675 3 189
اول الی ششم و پشت بام پارکینگ 21181/ 5 6 780
  بالکن روبسته+سرپله 449/ 55    
جمع کل زیربنا 31306/05  
 
 
 
مجتمع پارکینگ تجاری هلال احمر (تندیس)
آدرس پروژه: چهارراه پارامونت ابتدای خیابان لطفعلی خان زند نبش کوچه شهید حجری
مساحت زمین( متر مربع ) : 4093/5
سهم شهرداری (درصد): تعداد 13 واحد تجاری و پارکینگ های عمومی طبقات فوقانی    (معادل51/42%)
سهم شریک(درصد): عداد146 واحد تجاری و مابقی پارکینگ ها         (معادل49/57%)
مشخصات فیزیکی
شماره طبقات کاربری مساحت زیر بنا تعداد طبقات تعداد واحد
(متر مربع)
3- و 2- و طبقات دوم الی هفتم و پشت بام پارکینگ روبسته+روباز 29593 8 718
1- و همکف و 1+ تجاری 11123 3 159
جمع کل زیربنا 40716    
 
 
 
تجاری اداری بهشت
آدرس پروژه: بلوار میرزای شیرازی- قبل از زیر گذر صنایع- سمت راست
مساحت زمین( متر مربع ) : 946/92
سهم شهرداری (درصد): 2 واحد تجاری و 6 واحد اداری معادل (60/52% )
سهم شریک(درصد): 2واحد تجاری و4واحد اداری معادل (40/47)
مشخصات فیزیکی
شماره طبقات کاربری مساحت زیر بنا تعداد طبقات تعداد واحد
(متر مربع)
3- و 2- پارکینگ 1636/54 2 37
1- و همکف تجاری 1518/99 2 4
اول و دوم دفترکار 1260/75 2 10
سرپله و نیم طبقه بالکن تجاری 381 1 2
جمع کل زیربنا 4797/28  
 
 
 
 
مجتمع پارکینگ تجاری نگین فارس
آدرس پروژه: معالی آباد-  روبروی بیمارستان بعثت نبش خیابان فرشته
مساحت زمین( متر مربع ) : 6806
سهم شهرداری (درصد): طبقات سوم الی هفتم تعداد 745پارکینگ عمومی بجای مبلغ  عوارض 2طبقه تجاری
سهم شریک(درصد): کافی شاپ و ورزشی و تعداد 217 واحد تجاری و مابقی طبقات پارکینگ
مشخصات فیزیکی
شماره طبقات کاربری مساحت زیر بنا تعداد طبقات تعداد واحد
(متر مربع)
3- و 2- و سوم الی هفتم پارکینگ 44317 7 1007
2+ ورزشی+لابی+ کافی شاپ 6267 1 5
1- و همکف و 1+ تجاری 19008/1 3 217
جمع کل زیربنا 69592/1    
 


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۲۲۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز