مجتمع گلستان

کاربری: مسکونی ، تجاری
مساحت عرصه 11240 متر مربع
زیر بنا:   30910 متر مربع
حجم سرمایه گذاری: 1000 میلیارد ریال
آدرس:  منطقه ده شهرداری شیراز در مجاورت شهرک گلستان، جاده دانشگاه پیام نور


 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۱۶۲۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز