پروژه تجاری خروجی تاسیسات قطارشهری اس یک و اس دو

دانلود فایل اطلاعات پروژه تجاری خروجی تاسیسات قطارشهری اس یک
  تجاری خروجی تاسیسات قطارشهری اس یک
مساحت عرصه 556 متر مربع
زیربنا 607/5 مترمربع
آدرس:  بلوار شریعتی بخش ورودی مجتمع گلدشت معالی آباد جنب داروخانه دکتر معتمدی و بر روی خروجی تاسیسات قطار شهری S1
 

دانلود فایل اطلاعات پروژه تجاری خروجی تاسیسات قطارشهری اس دو
  تجاری خروجی تاسیسات قطارشهری اس دو
مساحت عرصه : 600 متر مربع
زیربنا : 450  مترمربع
آدرس:  بلوار شریعتی جنب مسجد شهید دستغیب بر روی خروجی تاسیسات قطار شهریS2 منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۴۹۶

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز