مساحت عرصه 35 هکتار
آدرس:  در منطقه 10 شهرداری شیراز و در مجاورت بزرگراه حسینی الهاشمی و ارتفاعات موسوم به جبل دراک و پارک 580 هکتاری دراک
       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز