دانلود فایل اطلاعات مجتمع مسکونی گلستان2
مساحت عرصه : 5080 متر مربع
زیر بنا: 14040متر مربع
آدرس: در منطقه ده شهرداری شیراز در مجاورت شهرک گلستان، جاده دانشگاه پیام نور


       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز