دانلود فایل اطلاعات مجتمع تجاری و مسکونی کشاورز
 
مساحت عرصه:  6863 متر مربع
کاربری:  پارکینگ – تجاری –  مسکونی
زیر بنا:  35469 متر مربع
آدرس:  منطقه ده شهرداری شیراز ورودی شهرک استقلال
   
       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز