دانلود فایل اطلاعات پروژه تجاری خروجی تاسیسات قطارشهری اس دو
  تجاری خروجی تاسیسات قطارشهری اس دو
مساحت عرصه : 600 متر مربع
زیربنا : 450  مترمربع
آدرس:  بلوار شریعتی جنب مسجد شهید دستغیب بر روی خروجی تاسیسات قطار شهریS2 


 
       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز