دانلود فایل اطلاعات پروژه تجاری و مسکونی زمرد
کاربری:   تجاری و مسکونی
مساحت عرصه :   956متر مربع
آدرس:   واقع در منطقه چهار به آدرس میدان بسیج- کوچه 40
توضیحات: آورده شهرداری در این پروژه زمین و عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختمانی است و آورده سرمایه گذار شامل کلیه هزینه های مرتبط با طراحی است.


 
       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز