دانلود فایل اطلاعات پروژه تجاری و اداری صلح دو
کاربری:   تجاری و اداری
مساحت عرصه :   784متر مربع
آدرس:   واقع در منطقه چهار شهرداری به آدرس بلوار صلح - نبش کوچه 25
توضیحات: آورده شهرداری در این پروژه زمین و عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختمانی است و آورده سرمایه گذار شامل کلیه هزینه های مرتبط با طراحی است.


 
       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز