کاربری:   توریستی و گردشگری
مساحت عرصه :   1/3 هکتار
آدرس:   میدان الله - محدوده شهرداری منطقه هفت
توضیحات: روش سرمایه گذاری BOLT در باغ خانواده اجرا می گردد. در این پروژه سرمایه گذار می بایست نسبت به احداث ساختمان الهاقی رستوران ، محوطه سازی ، احداث آلاچیق و همچنین حفظ و نگهداری از فضای سبز باغ به مساحت 1/3 هکتار اقدام نمایند.


 
       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز