شهر بازی بوستان نماز
حجم سرمایه گذاری:140 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:B.O.L.T
 کاربری:تفریحی-گردشگری
 مالک:شهرداری شیراز
 مساحت:2000 متر مربع
 زیر بنا:.
 آدرس: بلوار رسول اعظم (ص)
دریافت فایل
سرمایه گذار گرامی جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بسته های سرمایه گذاری و جهت هر گونه انتقاد و یا پیشنهاد نسبت به بسته ها می توانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید یا به ادرس شیراز، خیابان شاهد، جنب پیاده راه سلامت، باغ مهر جوان، سازمان سرمایه گذاری مراجعه فرمایید. شماره تماس: 36357747